ŠKODA Economy Run

Škoda Economy RunÚčel akce:

Na určené trati (dle itineráře) dokázat, že lze i v dnešním hustém silničním provozu dosahovat dobrou průměrnou cestovní rychlost, malou spotřebu paliva a šetrně se chovat k přírodě. Soutěž je určena jen pro vozy značky Škoda s motory benzínovými i naftovými.

Trať :

Délka, průměrná rychlost, časový limit a popis trati je uveden v psaném, šipkovém itineráři. Délka okruhu se pohybuje mezi 270 až 350 km. Trať vede po silnicích 1. a 2. třídy, eventuálně po silnicích pro motorová vozidla. Předčasný příjezd do cíle jednotlivých etap i celé soutěže je povolen. Pozdní příjezd do cíle soutěže znamená vyloučení ze soutěže.

Posádky startují ve dvouminutových intervalech.

Počet startujících :

Z důvodu časové propustnosti trati je počet startujících omezen počtem 70 vozidel.

Účastníci :

Uživatelé vozů Škoda, novináři a významné osobnosti z řad sportovců, herců apod. Posádky jsou minimálně dvoučlenné. K soutěži budou přijata pouze neupravená cestovní vozidla určená pro běžný silniční provoz, která svou výbavou a výstrojí odpovídají platným předpisům a vyhláškám (tj.  včetně lékárničky, výstražného trojúhelníku, vlečného lana, zvedáku, rezervy, atd.).

Jakékoliv úpravy včetně demontáže některých prvků (opěrky hlavy, sklápění zrcátek apod.) znamenají vyloučení ze soutěže. Kontroluje se i tlak v pneumatikách s povolenou tolerancí dle předpisů stanovených výrobcem.

Hodnocení :

Vítězí posádka, která dosáhla nejnižší množství emisí CO2 v gramech na ujetý kilometr. Při rovnosti vyprodukovaných emisí vítězí posádka s vyšším zdvihovým objem motoru, případně s vyšší průměrnou rychlostí.

Od roku 2009 se pro vyhodnocení v jednotlivých třídách používá poměru (vyjádřeném v procentech) skutečné spotřeby vůči normované spotřebě uvedené v technickém průkazu vozidla. Jako vztažná hodnota je použita hodnota kombinované spotřeby předepsaná směrnicí č. 93/116/ES a jejích novel (např. 1999/100 nebo ES 2004/3) uvedená v TP vozu.