Omezení modelového roku - výjimka

Na schůzce pořadatelů bylo rozhodnuto, že i pro letošní ročník je možné udělit výjimku z omezení na modelový rok starších vozů, ale pouze za podmínky, že vůz splňuje technické požadavky na měření množství paliva pomocí diagnostiky. To je však třeba ověřit, jinak by se mohlo stát, že účastník přijede k soutěži a technici vůz vyřadí ze soutěže, což by bylo nepříjemné.
Ověření je možné po domluvě s naším technikem, který by si připojil diagnostický přístroj a empiricky by ověřil zda vůz vyhovuje. Toto technické ověření by ale muselo proběhnout v Mladé Boleslavi, případně je možné toto provést "vzdáleně" v kterémkoliv certifikovaném servisu Škoda.